Skip to main content

Iarrtar ar an bpobal idirnáisiúnta tiomantais maidir le dul i ngleic le hocras agus le tearc-chothú

Ocras, Nuacht/gné-alt, Éire, An Eoraip, 2013


Iarrann an tAire Costello ar an bpobal idirnáisiúnta tiomantais maidir le dul i ngleic le hocras agus le tearc-chothú a chomhlíonadh

 

D’áitigh an tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello ar an bpobal idirnáisiúnta cur lena gcuid iarrachtaí maidir le dul i ngleic le hocras agus le tearc-chothú de réir mar a dhruideann an spriocdháta in 2015 chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach níos gaire.

Gheall sé go gcuirfeadh Éire leis an dul chun cinn a rinneadh le linn ár nUachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i mbliana.

Ag labhairt dó ag an Institiúid do Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha i mBaile Átha Cliath inniu, chuir an tAire Costello i láthair go sonrach na príomh nithe atá bainte amach ag Éirinn sa réimse forbartha idirnáisiúnta. Leag sé amach cuspóirí na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh a threoróidh ár gcuid oibre agus muid ag teannadh le 2015, nuair a chomhaontóidh an pobal idirnáisiúnta creat le cur in áit Spriocanna Forbartha na Mílaoise.

Dúirt an tAire:

“Ba chuid lárnach d’fhócas Uachtaránacht na hÉireann dul i ngleic le hocras domhanda, agus go háirithe faoi fhadhb an tearc-chothaithe. Cé go bhfuil dul chun cinn maith déanta againn mar phobal domhanda faoi Spriocanna Forbartha na Mílaoise, is í fírinne an scéil ná go bhfuil billiún duine fós ag maireachtáil i bhfíorbhochtaineacht agus tá 870 milliún duine ag maireachtáil agus ocras orthu.”

Dúirt an tAire Costello go raibh conclúidí tábhachtacha sroichte ó Bhealtaine ag Comhairle um Ghnóthaí Eachtracha an Aontais Eorpaigh, ag a ndearna sé ionadaíocht ar Uachtaránacht na hÉireann, ar chur chuige an AE maidir le forbairt sna blianta amach romhainn:

“D’aontaigh Airí Eorpacha ar bheartais a chinnteoidh go bhfeidhmeoidh an AE tiomantais ar thearc-chothú agus ar shábháilteacht bia agus go gcuirfear iallach ar gach ballstát a bheith freagrach dóibh.

Trínár ngealltanais a chomhlíonadh, cinnteofar gur féidir linn ár bhfís de dhomhan saor ó ocras agus ó thearc-chothú a bhaint amach, domhan ina bhfaighidh gach páiste deis chun maireachtáil, fás agus chun a acmhainneacht iomlán a bhaint amach.”

Leag an tAire Costello amach na príomhghnéithe den bheartas náisiúnta nua forbartha, a seoladh le linn na hUachtaránachta agus dar teideal “Domhan amháin, Todhchaí Amháin”.

Tá aitheasc an Aire Costello “Ag Tógáil ar Uachtaránacht na hÉireann ar an AE: Dúshláin do Thodhchaí na Forbartha Domhanda” ar cheann de shraith cainteanna faoi cheisteanna forbartha comhaimseartha i gcaidrimh idirnáisiúnta, a reáchtálann an IIEA agus iad ag obair go dlúth leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.  

Nóta d’Eagarthóirí

-     Is é Cúnamh Éireann clár an Rialtais do chúnamh thar lear. Tá sé bainistithe ag an Rannóg Comhoibriú Fhorbartha de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Níos mó eolais ar fáil ag www.irishaid.ie.

-     Is féidir teacht ar bheartas Chúnamh Éireann, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin ag