Skip to main content

Leagann an tAire Costello béim ar thiomantas na hÉireann béim ar thiomantas i bParlaimint na hEorpa

Éifeachtacht an Chúnaimh, Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, Éire, 2013
Local people affected by the Somali food crisis receiving supplies, Dollow, Somalia
Photographer: COOPI

D’fháiltigh an tAire Costello roimh thacaíocht, fhlaithiúlacht agus ionbhá leanúnach shaoránaigh na hEorpa dóibh siúd atá faoi thionchar ghéarchéimeanna daonnúla

Dúirt an tAire Costello ina aitheasc do Choiste Forbartha Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil agus é ag tabhairt breac-chuntas ar thosaíochtaí na hÉireann maidir le beartais agus cláir dhaonnúla a neartú faoinár nUachtaránacht ar an AE, go gcaitheadh an AE leanúint ar aghaidh ag freagairt do riachtanais mhillteanaigh dhaonnúla shaoránaigh Mhailí agus na Siria trí chúnamh éigeandála agus tarrthála a sholáthar, agus ag an am céanna trí thacaíocht a thabhairt do na hiarrachtaí chun réiteach polaitiúil inbhuanaithe a fháil ar an ngéarchéim.

“Tá sé riachtanach go leanfaidh an AE, mar cheannaire laistigh den phobal idirnáisiúnta, ag freagairt do riachtanais mhillteanaigh dhaonnúla na bpobal atá tionchar ag na coimhlintí seo orthu.

Iarraimid ar gach páirtí sna coimhlintí seo meas a léiriú ar shábháilteacht saoránach, gan drannadh le háiseanna leighis ná oideachais, gan bac a chur ar sheachadadh chúnamh tharrthála chucu siúd a dteastaíonn sé uathu agus meas a léiriú ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus í a choinneáil.”

Le linn ár nUachtaránachta, feidhmeoidh Éire chun comhoibriú a fheabhsú idir an AE agus na ballstáit agus iad ag freagairt do ghéarchéimeanna daonnúla, a gheall sé.

“In 2011, thug cabhair dhaonnúil a sholáthair Coimisiún na hEorpa cúnamh do 117 milliún duine i 91 tír, a raibh a saol i gcontúirt de bharr tubaistí de dhéantús an duine nó tubaistí nádúrtha. Tá sé soiléir go bhfuil go leor dea-oibre á déanamh agus go bhfuil beatha na mílte duine á sábháil. Mar sin féin, caithfimid dúshlán a chur orainn féin i gcónaí chun níos mó a bhaint amach, chun ár gcabhair a sheachadadh ar bhealach níos éifeachtaí agus chun a chinntiú go bhfuilimid cuntasach go hiomlán dár saoránaigh agus do na pobail leochaileacha is mian linn freastal orthu.”

Chuir an tAire Costello béim ar fhócas shonrach na hÉireann ar “ghéarchéimeanna dearmadta”:

“An fhad is atá ár n-aird tarraingthe ar shuímh éigeandála a bhfuil spotsholas na meán idirnáisiúnta dírithe orthu, rud atá dosheachanta agus inchosanta, déanfaimid iarracht aird a tharraingt ar ghéarchéimeanna daonnúla a bhfuil dearmad déanta ag an domhan orthu agus atá casta agus fadtréimhseach, go minic. Mar shampla, tá an ghéarchéim is tubaistí sa domhan i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, ach déantar dearmad uirthi go minic. Tá 5 mhilliún duine maraithe sa gcogadh ansin ó 1998 agus d’fhéadfaí an argóint a dhéanamh gurb í an ghéarchéim is marfaí sa domhan í ón Dara Cogadh Domhanda.”  

Dúirt an tAire Costello chomh maith le lucht na Parlaiminte go bhfeidhmeoidh Éire chun naisc níos láidre a thógáil idir chabhair éigeandála agus chláir fhorbartha níos fadtéarmaí chun tacú le pobail leochaileacha réiteach níos fearr a dhéanamh chun déileáil le géarchéimeanna. Dúirt sé:

“Éilíonn castacht na ngéarchéimeanna ar nós an ceann i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó straitéisí láithreacha chun cabhair tharrthála dhaonnúil a sholáthar agus straitéisí níos fadtéarmaí chun cur le cumas pobal eachtraí nach bhfuil súil leo amach anseo a sheasamh. Is gné thábhachtach dár bhfreagra é tubaistí a réamh-mheas, a sheachaint agus a bheith ullamh dóibh.”

D’fháiltigh an tAire Costello roimh thacaíocht, fhlaithiúlacht agus ionbhá leanúnach shaoránaigh na hEorpa dóibh siúd atá faoi thionchar ghéarchéimeanna dhaonnúlas, ag rá:

“Tacaíonn 88% d’Eorpaigh le maoiniú an AE a thabhairt do chúnamh daonnúil in ainneoin na géarchéime eacnamaíochta agus an brú gaolmhar ar airgeadas poiblí”