Skip to main content

Ambasadóir na hÉireann ainmnithe mar chomhchathaoirleach ar idirbheartaíochtaí

Talmhaíocht, Éifeachtacht an Chúnaimh, Ocras, Bochtaineacht, Nuacht/gné-alt, An Afraic, Éire, 2014
Ireland’s Permanent Representative to the United Nations, David Donoghue, with United Nations Secretary General, Ban Ki-Moon

Ionadaí Buan na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe, David Donoghue, le Ban Ki-Moon, Ard-Runaí na Náisiún Aontaithe

Is mór an díol onóra é d’Éirinn gur ceapadh an Ambasadóir David Donoghue, ár nIonadaí Buan chuig na Náisiúin Aontaithe, chun comhéascú a dhéanamh ar chéim an Ambasadóir David Donoghue, ár nIonadaí Buan chuig na Náisiúin Aontaithe, chun comhéascú a dhéanamh ar chéim cinn atá déanta ach réasúnta ó thaobh dearcadh réigiúnach de.

Ní mór don domhan cuntas a thógáil agus teacht ar chomhaontú maidir le sraith nua spriocanna do thréimhse iar-2015.  Tagraítear do na spriocanna nua seo mar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe nó na SDG.  Beidh freagrachtaí agus gníomhaíochtaí leagtha síos sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe do thíortha an domhain ar fad, agus beidh mar aidhm ag na spriocanna deireadh a chur le fiorbhochtanas agus le forbairt inbhuanaithe a bhaint amach ar bhonn domhanda faoi 2030.  Beidh ról ríthábhachtach ag an Ambasadóir Donoghue agus ag a fhoireann ag Misean Buan na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe maidir le héascú a dhéanamh ar chomhdhearcadh ar na spriocanna seo i measc 193 Bhallstáit na Náisiún Aontaithe.  Comhoibreofar go dlúth leis an gcomhéascaitheoir, H.E. an tUasal Macharia Kamau, Ionadaí Buan na Céinia.

Ta ceapadh an Ambasadóir Donoghue mar fhianaise ar an ómós a léiríonn an pobal idirnáisiúnta dár gclár cabhrach thar lear agus do na hiarrachtaí eile atá déanta ag Éirinn tacú le daonraí soghonta thar lear.  Táimid muiníneach go mbeidh toradh rathúil ar an bpróiseas ag ardcruinniú mullaigh na bliana seo chugainn, agus go mbeidh tionchar suntasach ag na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ar shaol bhochtáin an domhain