Skip to main content

Feabhas tagtha ar rangú na hÉireann san Innéacs Tiomantais Bronntóirí um Ocras agus Cothú (HANCI

Buiséad/maoiniú, Ocras, Nuacht/gné-alt, An Afraic, An Aetóip, An Mhaláiv, 2014
HANCI Donor Commitment Index

Tá Éire sa chúigiú háit san innéacs idirnáisiúnta de bhronntóirí

Tá feabhas tagtha ar rangú na hÉireann san Innéacs Tiomantais Bronntóirí um Ocras agus Cothú (HANCI). Seasann Éire anois sa chúigiú háit i measc na mbronntóirí ar fad.  Léiríonn sé seo a thiomanta is atá Éire sa chomhrac in aghaidh an ocrais agus an ghannchothaithe domhanda.

Feidhmíonn HANCI mar uirlis freagrachta a thomhaiseann an tiomantas polaitiúil a bhíonn ag na tíortha is bronntóirí maidir le dul i ngleic le hocras agus le tearc-chothú, i dtrí phríomhréimse: dlíthe; beartas/cláir; agus caiteachas poiblí.

Fuair Éire ardú céime sa rangú i gcomparáid le scór na bliana seo caite ar an HANCI.  Moladh sa tuarascáil tacaíocht airgeadas na hÉireann do chúrsaí talmhaíochta agus do shábháilteacht an tsoláthair bia, agus luadh go raibh tacaíocht na hÉireann ‘leanúnach agus seasmhach le deich mbliana anuas’.

Rinne Éire a gealltanais maidir le caiteachas ar chothú a chomhlíonadh go heiseamláireach le linn na bliana seo caite

Tá sé luaite sa tuarascáil gur tháinig ardú ar an méid a chaitear ar chothú mar chuid de phunann iomlán Chúnamh Éireann agus go ndearna Éire a gealltanais maidir le caiteachas ar chothú a chomhlíonadh go heiseamláireach le linn na bliana seo caite.  Tugadh moladh chomh maith do ghníomhaíochtaí na hÉireann maidir le hathrú aeráide sna tíortha i mbéal forbartha, agus tugadh ar aird gur tháinig feabhas ar fheidhmíocht na hÉireann maidir le táscairí athrú aeráide. 

Eisíodh an HANCI an tseachtain seo le linn an Dara Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chothú, a tionóladh sa Róimh ón 19-21Samhain.  Tharraing an Comhdháil aird an domhain ar an ngannchothú, a chuireann srianta ar fhorbairt agus a laghdaíonn saolré na milliún duine ar fud an domhain.

Tá an comhrac in aghaidh an ocrais agus an tearc-chothaithe ar cheann de phríomhréimsí gnímh na hÉireann, agus tá cláir go leor ag Cúnamh Éireann i gcomhar leis na naoi dtír is comhpháirtí a dhíríonn ar an tsaincheist sin.

Tá an ráta ocrais agus tearc-chothaithe fós ró-ard ar bhonn domhanda.  De réir figiúirí Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe, measadh go raibh 805 milliún duine (duine as ochtar) ag fulaingt mar thoradh ar ocras ainsealach ar fud an domhain idir 2011 agus 2013.  Tá ardleibhéal tiomantais pholaitiúil ó rialtais riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar an bhfulaingt ainsealach seo agus chun tosaíocht a thabhairt don chomhrac in aghaidh an ocrais agus an tearc-chothaithe.

Léarscáil a léiríonn láthair agus leibhéal tiomantais na dtíortha is bronntóirí ar innéacs HANCI

HANCI Donor Commitment Index - levels

 

HANCI = An tInnéacs Tiomantais Bronntóirí um Ocras agusCothú

HRCI = An tInnéacs Tiomantais um Laghdú Ocrais

NCI = An tInnéacs Tiomantais um Chothú