Skip to main content

Cuairt an Uachtaráin Uí hUigín ar ionad sláinte in Tigray, san Aetóip

Buiséad/maoiniú, Comhshaol/Athrú Aeráide, Nuacht/gné-alt, An Afraic, An Aetóip, 2014
Ethiopian child at helth clinic getting tested for malnutrition . Copyright EU/ECHO/Martin Karimi

Tá cláir sláinte atá maoinithe ag Cúnamh Éirinn ag athrú saol mhuintir na sráidbhailte san Aetóip.

Lean an tUachtarán Micheál D Ó hUigín agus an tAire Seán Sherlock lena gcuairt ar Tigray i dtuaisceart na hAetóipe inniu, leis an gcuairt ar ionad sláinte Abraha-Atsbebha, i ngaireacht do Mekelle, ina bhfuair siad léargas ar an gcabhair a thugann Éire do sheirbhísí sláinte sa réigiún.

Chonaic an tUachtarán na saoráidí agus na seirbhísí go léir a chuirtear ar fáil, lena n-áirítear bardaí máthartha agus leanaí, an tseirbhís otharchairr agus an clár VSO (Seirbhísí Deonacha Thar Lear), clár a bhfuil mar aidhm aige básanna nuabheirthe a laghdú.  

Freastalaíonn an t-ionad sláinte ar os cionn 25,000 duine a bhfuil cónaí orthu i gceithre shráidbhaile áitiúla, agus tá feabhas thar cuimse tagtha ar sheirbhísí sláinte ó bunaíodh an t-ionad in 2010.

In 2013, chuir Cúnamh Éireann €650,000 ar fáil d’Oifig Réigiúnach Sláinte Tigray

Tá sé mar chuspóir ag an gclár máthartha VSO, atá i bhfeidhm ó 2011, básanna nuabheirthe a laghdú trí aonaid dianchúraim nuabheirthe a bhunú, agus trí oibrithe cúraim sláinte idirnáisiúnta a bhfuil  taithí acu a chur i mbun oiliúint a chur ar fhoirne leighis áitiúla.  Bunaíodh cúig aonad den chineál sin i Tigray, agus mar thoradh ar an gclár tá laghdú de 50% tagtha ar rátaí na mbásanna nuabheirthe.  I bhFeabhra na bliana 2014, fuair rathúlacht an chláir aitheantas ó Aireacht Sláinte na hAetóipe nuair a bronnadh gradam ar an VSO de bharr dea-chleachtais i gcúram sláinte.

In 2013, chuir Cúnamh Éireann €650,000 ar fail d’Oifig Réigiúnach Sláinte Tigray chun sé chlinic sláinte máthartha agus leanaí a thógáil sna haonaid sláinte sa réigiún, agus chun obair athchóireála a dhéanamh ar chúig cinn eile.  Leis an tacaíocht a cuireadh ar fáil áiríodh soláthar trealaimh leighis agus cuireadh scéimeanna soláthair uisce i bhfeidhm i 15 aonad cúraim sláinte phríomhúla, lena n-áirítear an t-ionad sláinte.  Tá Cúnamh Éireann ag tacú le seirbhísí sláinte i Tigray ó 1994, agus faoi 2002 bhí ocht gclinic sláinte, trí hionad sláinte agus 55 post sláinte tógtha ag Cúnamh Éireann.  Ó 2009, is trí thacaíocht fheidearálach agus trí thacaíocht réigiúnach earnála a sholáthraíonn Cúnamh Éireann tacaíocht don earnáil sláinte san Aetóip den chuid is mó.

 

 Pictiúr: ©EU/ECHO/Martin Karimi