Skip to main content

Ag athnuachan ár gcomhaontú maidir le cúnamh a thabhairt dóibh siúd atá i ngéarchéim.

Buiséad/maoiniú, Éifeachtacht an Chúnaimh, Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, Éire, 2014
Minister for Trade and Development, Joe Costello and Executive Director of the World Food Programme, Ertharin Cousin signing the Letter of Understanding

An tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello agus Ertharin Cousin, Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Chláir Dhomhanda Bia, ag síniú Litir Thuisceana.

Chas an tAire Stáit, Joe Costello le Ertharin Cousin, Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Chláir Dhomhanda Bia, (WFP), chun plé a dhéanamh ar an méid a chuireann Éire le hIostaí Freagartha Daonnúla (UNHRD) na Náisiúin Aontaithe. Shínigh an tAire Costello agus Ertharin Cousin Litir Thuisceana idir Éire agus UNHRD le linn an chruinnithe.

Bhunaigh an WFP an UNHRD sa bhliain 2009 agus é mar chuspóir leis stoc éigeandála a stóráil, é a bheith suite go straitéiseach agus réidh lena sheoladh agus lena scaipeadh i gcásanna éigeandála.  Tá cúig iosta ar fud an domhain, Brindisi (an Iodáil), Accra (Gána), Subang (an Mhalaeisia), Panama agus Dubai (UAE).

Téann comhpháirtíocht na hÉireann san UNHRD siar chomh fada leis an mbliain 2006 agus tá sé mar philéar ríthábhachtach ó thaobh ár bhfreagra i leith éigeandála. Tá bainistíocht déanta ag an WFP, ón gcéad chéim den chomhaontú sin, ar fháil agus ar sheoladh stoc éigeandála Chúnamh Éireann chuig comhpháirtithe daonnúla sa réimse ar nós ConcernPlan agus GOAL.

Rinne Cúnamh Éireann, ó Mhárta 2011, dáileadh ar 141,000 pluid, 4,700 campa, 22,900 líontán muiscíte agus 49,500 canna breosla in dhá thír dhéag trí chóras an UNHRD. 

Chuir Cúnamh Éireann maoiniú i bpáirt ar fáil chun saoráid nua a thógáil in Accra le hearraí a stóráil agus chuireamar beirt innealtóir ar fáil freisin ónár gCór Mearfhreagartha chun bainistíocht a dhéanamh ar an tionscadal.

Déanann an Litir Thuisceana, a síníodh ar maidin inniu, athnuachan ar an gcaidreamh atá againn cheana féin leis an WFP maidir leis an úsáid a bhainimid as an UNHRD. Sa chomhaontú seo, tá €500,000 in aghaidh na bliana tiomanta ag Éirinn freisin chun cothabháil a dhéanamh ar an líonra agus ar a shon sin cinnteoidh an UNHRD go mbeidh na stoic chuí ar fáil sna 5 mhol i gcás éigeandála.

Rinne Cúnamh Éireann, ó Mhárta 2011, dáileadh ar 141,000 pluid, 4,700 campa, 22,900 líontán muiscíte agus 49,500 canna breosla do na daoine is leochailí in éigeandálaí in dhá thír dhéag trí chóras an UNHRD. 

 


 

Ag freagairt d’Éigeandálaí

Faigh amach tuilleadh maidir le conas a Fhreagraíonn Éire d’Éigeandálaí.