Skip to main content

Taighde ar VEID agus SEIF

Agus muid ag freagairt go héifeachtach don eipidéim dhomhanda VIED agus SEIF, tá sé tábhachtach eolas agus fianaise ar an méid a oibríonn go maith a neartú. Déanaimid infheistíocht i dtaighde ina ndírítear ar thorthaí sláinte a fheabhsú dóibh siúd atá ag maireachtáil le VEID agus SEIF agus ar tháirgí nua a fhorbairt d’fhonn scaipeadh an víris a chosc.

Ag infheistiú i dtaighde

In 2010, bhí 34 milliún duine ag maireachtáil le VEID ar fud an domhain. Tá dhá thrian díobh sin ina gcónaí san Afraic fho-Shahárach agus bíonn tionchar díréireach acu ar mhná agus ar leanaí.

Tá a fhios againn go bhfuil VEID agus SEIF ina bpríomhshiocair báis i mná idir 15 agus 44 bliain d’aois ar fud an domhain. Tá a fhios againn gurb iad daoine nach bhfaigheann mórán cothaithe is mó atá i mbaol ag an víreas Tá a fhios againn freisin, i gcás na ndaoine is mó a mbíonn cóireáil de dhíth orthu nach mbíonn rochtain acu siúd uirthi go minic.

Is é sin an chúis go dtacaímid le taighde gníomhach ar na naisc idir VEID agus SEIF, sláinte agus cothú d’fhonn dul i gcion ar bheartas agus cleachtas domhanda.

Tacaíonn Cúnamh Éireann le taighde gníomhach ar na naisc idir VEID agus SEIF, sláinte agus cothú d’fhonn dul i gcion ar bheartas agus cleachtas domhanda

Tacú le forbairt teicneolaíochtaí nua um chosc i gcoinne VEID

Aithnímid an gá le hinfheistíocht mhéadaithe chun forbairt teicneolaíochtaí coiscthe nua a luathú. Mar sin tá maoiniú á sholáthar againn maidir leis an Tionscnamh Idirnáisiúnta um Vacsaín SEIF (IAVI) agus an Chomhpháirtíocht Idirnáisiúnta um Miocróibicíd chun taighde ar na teicneolaíochtaí coisctheacha fíor-riachtanacha a chur chun cinn.

Creidtear go ginearálta nach féidir an eipidéim dhomhanda VEID agus SEIF a mhaolú gan vacsaín éifeachtach a mbeadh fáil uirthi ag gach duine a bhfuil sé de dhíth orthu.

Is é gnó IAVI a chinntiú go ndéantar tallann agus iarrachtaí ar fud an domhain a chomhordú ar an mbealach is fearr chun vacsaín éifeachtach a fhorbairt chomh tapa agus is féidir, agus go gcuirfear ar fáil í do gach duine a bhfuil sí de dhíth orthu, go háirithe daoine bochta, nuair a cheadúnófar í le haghaidh úsáide.

Rinne foireann taighdeoirí ag obair le IAVI roinnt rudaí corraitheacha a aimsiú le déanaí. D’aimsigh siad cnuasach de 17 antasubstaint, a bhfuil sé de chumas acu raon leathan athraitheach VEID, an víreas is cúis le SEIF, a neodrú.  Creideann mórán taighdeoirí mór le rá i réimse na vacsaíne SEIF go bhfuil anailís struchtúrach agus bhithcheimiceach na n-antasubstaintí sin lárnach chun vacsaín SEIF éifeachtach a fhorbairt.

Ag tacú le cúram sa bhaile

I dtionscnamh taighde de chuid Sheirbhís Scaipthe Faisnéise faoi VEID agus SEIF na hAfraice Theas (SAfAIDS)agus na Líonraí Sláinte agus Forbartha (HDN) tarraingíodh aird ar ról tábhachtach na gcúramóirí áitiúla i dtacú le pobail a dtéann SEIF i bhfeidhm orthu sa tSiombáib. Chuir an obair sin eolas ar fáil do threoirlínte le haghaidh eagraíochtaí eile um chúram sa bhaile.

Aistrithe airgid a úsáid chun torthaí cothaithe agus cóireála a fheabhsú

Tacaímid le taighde tríd an Institiúid Taighde um Beartas Bia Idirnáisiúnta (IFPRI) (IFPRI). Bhí sé sin fíorthábhachtach chun dul i bhfeidhm ar thuiscint an domhain ar an gcaoi inar féidir le haistrithe airgid cabhrú chun cothú agus torthaí cóireála a fheabhsú i dteaghlaigh ina bhfuil VIED/SEIF agus ar an bhfreagairt air sin.

Léigh tuilleadh faoinár gcur chuige maidir le taighde

Foghlaim tuilleadh faoin gcaoi a dtacaíonn Cúnamh Éireann le taighde.