DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ár Réimsí Oibre

Tá a cion féin á dhéanamh ag Éirinn chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus ocras domhanda agus chun Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach sna réimsí tosaíochta sin.