Skip to main content

Responding to Emergencies

Responding to Emergencies

Irish Aid works with a wide range of partners to deliver our humanitarian assistance programmes.

Ag Freagairt d’éigeandálaí

Cuireann tubaistí agus éigeandálaí isteach ar na milliúin duine gach bliain. Is fir agus mná, cailíní agus buachaillí sna tíortha is boichte uilig an dream is mó a gcuirtear isteach orthu agus is lú atá in ann teacht slán. Dá réir sin, glacaimid gníomh tapa chun beatha a thabhairt slán, fulaingt a mhaolú agus cabhrú le daoine a ndínit a choimeád le linn géarchéimeanna daonnúla agus ina ndiaidh.

Tacaímid anois freisin le hiarrachtaí pleanáil chun cinn, réamhaisnéis a thabhairt agus idirghabháil a dhéanamh sula dtéann an cás chun seirbhe go dtí cás géarchéime.